paraffin-702-banner

 

هرگاه در فرایند تولید محصول احتیاج به نقطه ذوب بالا باشد از این محصول استفاده می شود. همچنین این محصول به عنوان آنتی بلاک و روان کننده، ویسکوزیته کاربرد دارد.

 

 

pdf_downlaod-1