pfcz-3003a-banner

 

این محصول پایداری حرارتی بسیار بالایی دارد و برای انواع اکسترودرها و اسکریو ها مناسب است . همچنین در ترکیبات حاوی پرکننده زیاد به خوبی نتیجه می دهد . این محصول به راحتی پراکنده می شود وبرای هردو نوع تغذیه  مکانیکی و بادی مناسب است . تعادل بهینه در روان کنندگی خارجی و داخلی , زمان طولانی باقیماندن در اکسترودر و اجتناب از سوختن سطح محصول از دیگر ویژگی های این محصول محسوب می شود . همچنین این گرید جهت تولید دیوار پوش , کف پوش و سقف مناسب است.

 

pdf_downlaod-1