dibasic-lead-starate-banner

 

 

این استئارات کاربرد گسترده به عنوان روان کننده در محصولات PVC، خصوصا در روکش کابل دارد. برای محصولات تولید شده از PVC چقر حتما باید از روان کننده در حد مناسب استفاده کرد. این محصول یک پایدارکننده با خاصیت روان کنندگی داخلی و خارجی در دستگاههای اکسترودر، قالب گیری تزریقی و کلندر است. در دماهای بالا و سرعت بالای دستگاه قابل استفاده است. قابل ترکیب شدن با سولفات سرب Tribasic و فسفات سرب Dibasic می باشد.

 

 

pdf_downlaod-1