شرکت ایران استابیلایزر  تیم حرفه ای از افراد تکنیکی که با  مشتریان برای تولید محصول بهتر در ارتباط هستند ,  دارا می باشد  .  مشاوره این گروه به مشتریان کمک می کند تا محصول نهایی خود را با کیفیت بالاتری تولید کنند .