technical-support

 

شرکت ایران استابلایزر مهندسین فنی را به منظور مشاوره به مشتریان و ارایه دید گاه هایی در راستای  بهبود محصول نهایی آنان در نظر گرفته استد که در موارد خاص جهت مشاوره به خط تولید مشتریان اعزام   می شوند.

شرکت ایران استابلایزرمتعهد به ارائه خدمات مشاوره ای در راستای ماکسیمم کردن منافع مشتریان می باشد . تیم پشتیبانی فنی ما با تکیه بر تجارب 50 ساله خود سرویس 24 ساعته برای مشتریان در نظر گرفته است .  و همچنین این تیم با به اشتراک گذاری دانش تولید و فنی و ارائه راهکار , راه حل های اجرایی را پیشنهاد می کند . تیم مشاوره تولید ایران استابلایزر دانش فنی خود را بکار گرفته و با ایجاد ارتباط نزدیک با مشتریان بهترین فرمول را با توجه به کاربرد محصول نهایی و فرآیندهای تولید  , به آنان پیشنهاد می دهد .